Καλώς Ήλθατε στο eTopo.gr
(+30) 210-2796346

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κτηματολόγιο

Η εταιρία Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει σκοπό τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Περισσότερα...
geodata.gov.gr

Το geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Περισσότερα...
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας έχει σαν έργο την σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου αποδεικτικού Κτηματολογίου της Ελλάδος, τη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων και τη δημιουργία τράπεζας στοιχείων γης και περιβάλλοντος.

Περισσότερα...
Σελίδα 2 απο 2Προηγούμενη