Καλώς Ήλθατε στο eTopo.gr
(+30) 210-2796346

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Υπηρεσιες Κτηματολογιου

Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφούμενης περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των προσκομιζόμενων εγγράφων, στην φάση της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, αποστέλλετε στους πολίτες Απόσπασμα που περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, για κάθε εμπράγματο δικαίωμα Απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα με στοιχεία του Ακινήτου, το είδος του δικαιώματος και το Απόσπασμα Προσωρινού Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Διόρθωση αρχικών εγγράφων

Αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε περίπτωση ανακριβούς Αρχικής Εγγραφής είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό κατά τη λήξη της οκταετούς προθεσμίας, η αντίστοιχη προθεσμία είναι δώδεκα (12) έτη.

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των τεχνικών αναγκών σας Επικοινωνήστε μαζί μας