Καλώς Ήλθατε στο eTopo.gr
(+30) 210-2796346

Υπηρεσίες για Μηχανικούς

Υπηρεσιες για Μηχανικους

Αναλαμβάνουμε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ορθή αποπεράτωση της κατασκευής σε ολόκληρη την διάρκεια των εργασιών.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνικές της συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων, κάνοντας χρήση υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού.

Επίσης παρέχουμε πικοίλες υπηρεσίες,σε μηχανικούς και εταιρίες όπως:

  • Υποστήριξη εργοταξίων


  • Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων


  • Υπεργολαβίες


  • Απλή αποτύπωση και παράδοση σχεδίων σε ψηφιακό αρχείο


  • Διεκπεραιώσεις φακέλων σε δημόσιες υπηρεσίες


  • Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των τεχνικών αναγκών σας Επικοινωνήστε μαζί μας