Καλώς Ήλθατε στο eTopo.gr
(+30) 210-2796346

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποιησεις Αυθαιρετων

Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν το πρώτο και πλέον σημαντικό κομμάτι οποιασδήποτε μελέτης έργου υποδομής.

Τακτοποιησεις αυθαιρετων Ν.4178/13

Στα πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4178/13 αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την "τακτοποίηση" αυθαιρέτων κτισμάτων και χώρων.

Προϋπόθεση της ρύθμισης είναι οι χώροι αυτοί να βρίσκονται εκτός δασικών εκτάσεων ή ζώνης Αρχαιολογικού χώρου ή Αιγιαλού.

Με την "τακτοποίηση", αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια ή και κατοχυρώνεται η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση -ανάλογα το χρόνο δημιουργίας και το μέγεθος της αυθαιρεσίας- η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι τις 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια (Ν. 4178/2013, ΦΕΚ 174Α/8-8-2013).

Δίνεται έτσι η δυνατότητα για τους χώρους που έχουν κατασκευαστεί καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής αδείας (ή χωρίς οικοδομική άδεια) και δεν έχουν νομιμοποιηθεί, να τους δηλώσουν οι ιδιοκτήτες με τις διαδικασίες του νόμου, να τους διατηρήσουν για τριάντα (30) χρόνια ή και για πάντα χωρίς άλλη επιβάρυνση και να τους μεταβιβάσουν νομίμως.

Για τη ρύθμιση θα πρέπει να οριστεί ραντεβού με εκπρόσωπο του γραφείου μας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια συνοπτική πρώτη αυτοψία στον χώρο και θα κατατοπίσει τον πελάτη για τα στοιχεία που θα χρειαστεί και θα τον ενημερώσει στη συνέχεια για το αναμενόμενο πρόστιμο.

Το πρόστιμο εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους, όπως το εμβαδό του χώρου, την τιμή ζώνης του ακινήτου, το είδος των αυθαιρεσιών, τη χρονολογία δημιουργίας του αυθαιρέτου καθώς και κοινωνικούς συντελεστές.

Λόγω της πολυπλοκότητας, δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του συνολικού κόστους χωρίς να έχει προηγηθεί η αυτοψία στον χώρο, συνεπώς προτείνουμε να επικοινωνείτε μαζί μας για τον ορισμό ραντεβού (άνευ χρέωσης) ώστε να σας κατατοπίσουμε υπεύθυνα στη συνέχεια. Για το ύψος της αμοιβής η οποία δεν είναι ορισμένη για κάθε περίπτωση και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης καθώς και τις μελέτες που ειδικά απαιτούνται, θα σας ενημερώσουμε ταυτόχρονα με τον υπολογισμό του προστίμου.

Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των τεχνικών αναγκών σας Επικοινωνήστε μαζί μας